بنا به پیشنهاد ستاد اقامه نماز دانشگاه و تصویب آن در شورای فرهنگی واحد کلیه اساتید و کارکنانی که فرزندانشان به سن تکلیف رسیده است اسامی ایشان را همراه با یک عدد کپی شناسنامه به اتاق ۲۰۸ کانون قران و عترت (ع) و ستاد اقامه نماز دانشگاه حاج آقای براتی تحویل فرمایند.تا به نحو مقتضی از فرزندان عزیز تقدیر به عمل آید.

شرایط:  Picture_311

اقا پسرها اتمام ۱۵ سال قمری و دختر خانم ها  اتمام ۹ سال قمری