معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در دوره‌های قبلی از نظر کمی رشد بسیار خوبی داشته و در دوره جدید تلاش داریم بحث کیفی مباحث آموزشی و پژوهشی را به صورت جدی دنبال کنیم. کرسی‌های نظریه‌پردازی نیز در همین راستاست.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از فارس، حجت‌الاسلام کلانتری معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در مجمع هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزارش از فعالیت‌های این دانشگاه درباره کرسی‌های نظریه‌پردازی ارائه کرد.

کلانتری در این مجمع درباره ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه کرسی‌های تخصصی و ترویجی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بزرگ‌ترین دانشگاه حضوری جهان است که نزدیک به ۳۰هزار عضو هیات علمی دارد و این یک ظرفیت بزرگ است.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که پس از این مباحث گفتمانی و آشناسازی استادان با حوزه کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه آزاد اسلامی به موفق‌ترین و فعال‌ترین دانشگاه تبدیل شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی در دوره‌های قبلی از نظر کمی رشد بسیار خوبی داشته و در دوره جدید تلاش داریم بحث کیفی مباحث آموزشی و پژوهشی را به صورت جدی دنبال کنیم. کرسی‌های نظریه‌پردازی نیز در همین راستاست.