دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت روز بزرگداشت حافظ پیام تبریکی صادر کرد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، متن پیام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بدین شرح است:
شعر و سخن فارسی مسحور کلام قلندران حقیقتی است که کیمیای عشق را در قالب واژگان چنان صیقل دادند که دلگشای روح و روان ایران و ایرانی در طول ده ها و صده های تاریخ گردید.
حافظ این عاشق دردی کش ادب پارسی چنان جانانه بر آسمان ادب و آوازه ایرانی می درخشد که گویی حافظه همیشگی ذهن وزبان، فرهیختگی و فرزانگی این سرزمین شده، فغان شیداگونه حافظ علیه ناراستی و تزویر گهربارترین کرشمه کلام درادبیات و فرهنگ بی نظیر ایرانی و اسلامی است که تلالو بی مثال آن دستاویز هنر و موسیقی بسیاری از هنرمندان و ادیبان سخن گردیده است. پاسداشت نام این هنرآفرین ایران زمین که به حق حافظه همیشگی فرهنگ و هنر ایرانی است را به همه دانشگاهیان و ادب دوستان تبریک می گویم .
امیدوارم سحر کلام این شاعر بزرگ الگوی اخلاق، راستی و درستی برای همگان به ویژه اعضای خانواده بزرگ دانشگاه آزاد
اسلامی باشد.

 

دکتر فرهاد رهبر

رییس دانشگاه آزاد اسلامی