معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

با حمایت

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

تابستان و پاییز ۱۳۹۵

بسمه تعالی

مقدمه:

در شرایط و وضعیت حاضر جهان اسلام و تحولات منطقه ای و شکل گیری ورشد روزافزون جریانات افراطی دینی و مذهبی از شیعه لندنی تا جریانات تکفیری اهل سنت و داعش که زائیده مروجان تفکر افراطی و تکفیری است و حمایت قدرت های استکباری وبازیگران    منطقه ای از این جریان، ضرورت تمرکز حول محور ها و مشترکات دینی در دو جریان  اصیل تشیع و اهل تسنن  وپرهیز از واگرایی های غیر معقول و غیرمنطقی وضرورت ترویج گفتمان وحدت آفرینبه عنوان یادگار آرمان های بلند حضرت امام خمینی ( ره ) بنیانگذار انقلاب اسلامی دو چندان می نماید .

براین اساس و بنا بر مصوبه نوزدهمین جلسه شورای راهبردی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مورخ۱۰/۸/۱۳۹۳ دومین دو سالانه وحدت در آذرماه ۱۳۹۵برگزار خواهدشد.

 • آثار قابل ارائه :

۱/۱- کتب تالیف و ترجمه شده در موضوع وحدت آفرینی  منتشر شده طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۳

۲/۱- مقالات علمی پژوهشی تالیف و یا ترجمه شده در موضوع وحدت و تقریب مذاهب منتشر شده طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۳

۳/۱- کتب و مقالات تالیفی و ترجمه شده از سال ۱۳۹۵-۱۳۵۷ که در اولین دوره جایزه  در بندرعباس شرکت داده نشده باشند.

۴/۱- کلیه پایان نامه های ا موضوع وحدت امت اسلامی درمقاطع تحصیلی ارشد و دکتری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ، که طی دوره زمانی    ۱۳۹۵-۱۳۵۷ دفاع شده باشند.

۵/۱- طرح های پژوهشی انجام شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با موضوع وحدت آفرینی امت اسلامی اجرا شده طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۵۷

۶/۱- طرح نامه های پژوهشی پیشنهادی(پروپوزال) درموضوع گفتمان وحدت  جهت اجرا در آینده به منظور حمایت های مالی و معنوی برای اجرا (طبق طرح نامه پیوست)

 • شرایط شرکت کنندگان و صاحبان آثار:

۱/۲ –  نویسنده مسئول  (اول) عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و یا دانشجوی ارشد یا دکتری دانشگاه آزاد اسلامی باشد

۲/۲-  زمان آغازو اختتام و انتشار اثر از ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ تا ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ باشد.(به استثنای بند ۳/۱)

 • نحوه شرکت آثار:

۱/۳- تجمیع سه نسخه ازآثار مکتوب شامل کتب و مقالات تالیف و ترجمه شده و طرح های پژوهشی  و یا طرحنامه های پژوهشی پیشنهادی بهمراه لوح فشرده آن توسط معاونین دانشجویی و فرهنگی واحدها و مراکز و ارسال به واحد ارومیه تا مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ و ارسال رونوشت نامه ارسالی به پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی

۲/۳-  ارسال یک نسخه از حکم هیات علمی و یا گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان صاحب اثر به همراه آثارارسالی

 • جایزه اهدایی به برندگان : تامین هزینه های سفر علمی به یکی از کشورهای اسلامی، به دو نفر از صاحبان آثار فاخر در موضوع گفتمان وحدت
 • فراخوان مقاله بخش جنبی :

فراخوان تالیف مقاله در محورها و موضوعات  ذیل با هدف تولید متون علمی در گفتمان وحدت آفرینی به عنوان بخش جنبی برنامه تعیین گردیده که  اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی می توانند طبق شرایط ذیل در فراخوان مقاله شرکت نمایند.

۱/۵-  ارسال چکیده مقاله حداکثر در دو صفحه به پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی  از طریق پست الکترونیکی rcfics@gmail.com    تا مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵

۲/۵- ارسال متن کامل مقاله تا مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵

۳/۵ – عناوین محورها و موضوعات مقالات:

 • نظریه پردازی وحدت در اندیشه های حضرت امام خمینی (ره)
  • انقلاب اسلامی ایران ووحدت اسلامی
  • رویکرد وحدت گرایی حضرت امامن خمینی (ره)درروند جهان گرایی،جهانی شدن و جهانی سازی
  • بازتولید اندیشه و سبک زندگی حضرت امام خمینی (ره)در وحدت امت اسلامی
 • فقه مقارن: وحدت و همگرایی مذاهب اسلامی
  • منطق روش شناختی فقه تطبقی
  • نوگرایی در فقه مقارن
  • بررسی تطبقی و تاریخی فقه مقارن
  • رابطه فقه مقارن و وحدت مذاهب
 • نقش و رسالت نهادهای آموزشی و تربیتی در وحدت آفرینی در عصر جدید
  • برنامه ها و متون آموزشی در عرصه وحدت آفرینی
  • رسالت دانشگاه و دانشگاهیان در مقوله وحدت اسلامی
  • نقش رسانه ها و شبکه های مجازی در همگرایی جهان اسلام
 • بررسی بسترهای رشد گفتمان افراط گرایی مذهبی
  • رویکرد فرهنگی
  • رویکرد فقهی و حقوقی
  • رویکرد اجتماعی
  • رویکرد روانشناسی
  • رویکرد سیاسی
 • مبانی و سیر تحول و تطور افراط گرایی دینی و مذهبی
  • نقد مستندات قرانی و روایی افراط گرایی
  • مصادیق و نماد های سازمانی افراط گرایی
  • نقش بازیگران منطقه ای و بین المللی در تشکیل و رشد افراط گرایی مذهبی
 • گفتمان و پاد گفتمان وحدت آفرین
  • ایده های رفتاری وحدت آفرین
  • راهبردهای ایجاد گفتمان وحدت
  • رویکرد های معنا محور وحدت آفرین در همگرایی اسلامی
  • هنر و ادبیات اقوام وحدت آفرین اقوام ایرانی

تذکر:

 • مقالات برترعلاوه بر چاپ در فصلنامه های معتبر علمی و پژوهشی ، در مراسم اختتامیه توسط مولف ارائه خواهد شد.
 • از مقالات برتر به شکل مطلوب و با اعطای هدیه تقدیر خواهد شد.
 • تمامی مقالات پذیرفته شده در کتاب خلاصه مقالات و مجموعه کامل مقالات به چاپ خواهدرسید.
 • به مقالات برتر گواهی پذیرش جهت احتساب در امتیازات فرهنگی اعطا خواهدگردید.

تماس جهت هماهنگی۲۲۶۹۴۵۷۴ –۰۲۱                  ایمیل:   rcfics@gmail.com